ARTIKKELTITEL

Et hovedavsnitt (noen ganger forkortet til bly; i USA staves noen ganger lede) er åpningsavsnittet i en artikkel, essay, bokkapittel eller annet skriftlig arbeid som oppsummerer hovedideene.